Năm học mới 2019-2020, Trường Mầm non Kids’Space áp dụng chính sách ưu đãi về học phí ĐẶC BIỆT dành cho các bé đăng kí học. Cụ thể:

- Khi bé đăng kí học trong năm, sẽ được giảm 10% học phí. (Từ 2.700.000 đ/tháng giảm xuống còn 2.430.000/tháng). Mức giảm này được áp dụng trong suốt quá trình học.

- Ngoài ra, ngoài ra, bé còn được giảm 30% phí xây dựng trong năm học đầu tiên.

Về chương trình học: Hiện nhà trường đang áp dụng phương pháp giáo dục nâng cao các trải nghiệm thực tế, giúp mở rộng trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và tư duy cho trẻ.

Bên cạnh đó, trường còn áp dụng chương trình học tiếng Anh gần full tuần với 2 buổi giáo viên người VN + 2 buổi giáo viên người bản ngữ và 1 buổi cảm thụ âm nhạc. Tất cả các môn học này phụ huynh không phải nộp thêm phí nữa.

1. Học phí chưa ưu đãi:

 

Tuổi

 

Học phí khung

Tiền ăn (45.000/ngày)

T2-T6

 

Tổng phí 1 tháng

18-24 tháng

2.700.000đ

990.000 đ

3.690.000 đ

24-36 tháng

2.700.000 đ

990.000 đ

3.690.000 đ

36-48 tháng

2.700.000 đ

990.000 đ

3.690.000 đ

48-60 tháng

2.700.000 đ

990.000 d

3.690.000 đ

 
2. Học phí ưu đãi: (Giảm 10% trong suốt quá trình học)

Tuổi

Học phí khung

Học phí ưu đãi

Tiền ăn (45.000/ngày)

T2-T6

Tổng phí/tháng

18-24 tháng

2.700.000 đ

2.430.000 đ

990.000 đ

3.4200.000 đ

24-36 tháng

2.700.000 đ

2.430.000 đ

990.000 đ

3.420.000 đ

36-48 tháng

2.700.000 đ

2.430.000 đ

990.000 đ

3.420.000 đ

48-60 tháng

2.700.000 đ

2.430.000 đ

990.000 d

3.420.000 đ