Chương trình học tiếng Anh tháng 2/2018

Chương trình học tiếng Anh tháng 2/2018

Chương trình học tiếng Anh tháng 2/2018 với Mr. Arslan - người thầy giáo trẻ có phương pháp dạy rất hấp dẫn và rất yêu quý trẻ nhỏ!
Chương trình học tiếng Anh tháng 1/2018

Chương trình học tiếng Anh tháng 1/2018

Chương trình học tiếng Anh tháng 1/2018 nhóm 1 với sự tham gia của thầy Arslan.