Các bạn học sinh lớp Sao Thủy bé nhất trường MN Kids'Space nhưng vẫn học cách chăm sóc... em bé!

Đây là một cách để các con học thêm kĩ năng mới, dù là đơn giản nhất!

Các em bé thật đáng yêu!