My body: gồm những bộ phận nào nhỉ? Thầy Ali sẽ dạy chúng mình theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất nhé!

Tiết học của thầy Ali bao giờ cũng sôi động và đầy hào hứng!