Khoa học đã chứng minh, trẻ em càng nhỏ thì khả năng học ngoại ngữ giống như tiếng mẹ đẻ càng cao. Các bé lớp Sao Thuỷ 1-2 tuổi tại trường Mầm non Kids'Space Preschool được tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày một cách rất tự nhiên, vừa chủ động, vừa thụ động đã mang đến một kết quả vô cùng tích cực.