Tại trường MN Kids'Space, các con được cô giải thích ý nghĩa ngày Lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Nhớ ơn nguồn cội có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng ta trưởng thành, biết ơn tiên tổ.