Mùa Giáng sinh và Noel đang đến gần, các bạn khởi động bằng việc tạo hình vòng nguyệt quế từ những chấm màu.