Hôm nay, chúng ta hãy cùng các bé lớp Sao Hỏa tiến hành thí nghiệm “Trứng nhảy”. Nào, các bạn hãy xem có điều gì thú vị?