Bạn đã bao giờ thổi bóng bay mà không cần dùng miệng chưa? Tại lớp Sao Kim và Sao Thủy (trường Mầm non Kids’Space), các bạn đã được cô cho làm thí nghiệm khoa học vui: thổi bóng bay bằng banking soda! Chỉ cần nguyên liệu gồm banking soda và dấm, các bạn đã có thể “thổi” được bóng bay mà không cần dùng miệng! Thật kì diệu và thú vị!