Triết lý Reggio Emilia bắt nguồn từ niềm tin cho rằng mỗi trẻ đều có một tiềm năng lớn và tiềm năng đó sẽ được phát triển nhờ chính trí tò mò vốn có của trẻ. Trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh và tự đưa ra cách riêng của mình để giải thích mọi sự vật, hiện tượng.

Theo Reggio Emilia, mỗi cá nhân đều xây dựng kiến thức của mình từ những kinh nghiệm thực tế, thông qua những tương tác của mỗi người với môi trường và xã hội. Tương tự, trẻ em cũng cần được nhà trường và gia đình trao cho cơ hội để xây dựng kho kiến thức của mình dựa trên trí tò mò tự nhiên của các con.

Bài viết liên quan