Hôm nay, các bạn lớp Sao Hỏa tìm hiểu về sự thấm nước! Trải nghiệm thú vị này giúp các con hiểu thêm về bản chất của hiện tượng thẩm thấu.

Dưới đây là một vài hình ảnh của các bạn.