Hôm nay, lớp Sao Hỏa chúng mình được cô cho làm thí nghiệm “Quả trứng biết đứng”.

Chỉ với một số quả trứng sống, đặt lên đĩa muối, chúng ta có thể khiến cho quả trứng “đứng” mà không bị đổ.

Thí nghiệm này rất thú vị các bạn ạ!