Khoa học không phải là những thứ cao siêu và vĩ mô mà chính là những sự vật và hiện tượng xung quanh cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy, trường Mầm non Kid’s Space cho các con tiếp xúc với khoa học sớm để phát triển một cách toàn diện trong tương lai.

Buổi thực hành thí nghiệm hôm nay có tên: “Bóng tự thổi”. Chỉ với các nguyên liệu đơn giản: chai nhựa, dấm, banking soda, bóng bay, các bé đã được cô giáo hướng dẫn từng bước chậm rãi và chứng kiến phản ứng bong bóng được tự bơm căng diệu kỳ. Không cần dùng miệng, không cần dụng cụ bơm khí, chỉ cần dùng giấm và baking soda, các quả bóng đã tự “thổi”. Quả là một thí nghiệm thú vị phải không nào các bạn!