Hôm nay, chúng tớ được cô hướng dẫn tạo hình con ốc sên. Đôi khi, những vật liệu đơn giản lại cho ta những sản phẩm vô cùng lý thú...