Hưởng ứng Ngày Trái Đất (22/4/2021), trong 3 ngày (từ 20-22/4/2021), mỗi bạn nhỏ trường Mầm non Kids'Space đóng góp 1 cây xanh mang đến trường để trồng và chăm sóc. Các con đã được quan sát và trải nghiệm quá trình sinh trưởng của cây. Từ đó, nâng cao ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ Trái đất, bảo vệ môi trường sống của con người.