Kids'Space ủng hộ trẻ vùng cao

Kids'Space ủng hộ trẻ vùng cao

Cùng phối hợp với phóng viên Truyền hình Quân Đội, trường Mầm non Song ngữ Kids’Space huy động sự đóng góp của các phụ huynh giúp đỡ, ủng hộ sách vở, thực phẩm, quần áo cũ cho trẻ em thôn Lũng Mần, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
1 2 3 4 5