Hôm nay, các bạn nhỏ trường Mầm non Kids'Space được cô cho làm thí nghiệm với ngọn nến cháy. Qua đó, chúng ta biết được vì sao ngọn nến tắt.

https://www.facebook.com/veda.le.311/videos/267737807150392/?t=6

 

Video liên quan